عرض سلام و خیر مقدم به اهالی دهکده جهانی:

از صمیم قلب و فارغ از کشور ، دین ، مذهب،قبیله و .....،دوست تان دارم

و افتخارم اینست که ساکن دهکده هستم.

امیدوارم که بتوانم سهمی هر چند ناچیز در جهت انسانیت،اخلاق و اعتلای نوع بشر در این کره خاکی را داشته باشم.